Okno znajdowania zmian wyrazów

Narzędzie odnajdywania tekstu jest bardzo zaawansowane. Pozwala nie tylko na odszukanie wyrazu czy frazy i zamianę, ale umożliwia wyszukanie tekstu napisanego wybraną czcionką lub kolorem, np. Arialem w kolorze niebieskim. Aby wybrać zaawansowane wyszukiwanie, kliknij przycisk Specjalny. Jeśli zechcesz znaleźć tekst pisany Arialem na niebiesko, wybierz opcję Dowolny znak (A), a następnie przycisk Format/Czcionka. W oknie ustawień czcionki znajdź szukaną czcionkę, zaznacz właściwy kolor, potwierdź OK i kliknij Znajdź następny. W ten sposób możesz wyszukiwać tylko cyfry, znaki tabulacji i wiele innych elementów dokumentu, które nie zawsze są tekstem. Okno Znajdowanie i zamienianie umożliwia również przejście do wybranego miejsca dokumentu, np. strony, tabeli czy nagłówka <Ctrl+G>.