ROZPOWSZECHNIONE NA ŚWIECIE

Wspominałem już o ter­minie „komputer”, obecnie rozpowszechnionym na ca­łym świecie, z wyjątkiem Francji. Ale z innymi ter­minami jest jeszcze gorzej: na przykład Computer science’ to nie to samo co informatyka ale w języku polskim nie mamy lepszej nazwy; dokładnie powinni­śmy przekładać to jako „nauka komputerowa (o kom­puterach)”. Okropnie po polsku brzmią: „dżojstik”, „kursor”, „interfejs”, śmiesznie — „myszka”, dziw­nie — „asembler”, „plik”. Tak samo źle brzmi po pol­sku „specjalista komputerowy” (Computer specialist) — nie jest to wyłącznie informatyk, ale także tzw. sy­stem manager. Nie mamy chyba jednak wielkiego wy­boru; wypadnie nam stopniowo się przyzwyczajać do tych terminów. Zapewne tylko niektóre z nich znajdą, być może, lepsze polskie lub lepiej po polsku brzmiące odpowiedniki (np. zamiast „dżojstik” — „manetka”).