Zmiana rozmiarów wykresu

Zaznaczając osadzony w arkuszu roboczym wykres przez kliknięcie go myszką, możemy w sposób typowy dla takich obiektów przeprowadzić jego skalowanie (zmianę rozmiaru). Wykorzystujemy do tego celu zewnętrzne uchwyty ramki. Łapiąc dowolny z nich, rozciągamy myszką wykres do żądanych rozmiarów (wykonanie operacji przy naciśniętym klawiszu <Shift> spowoduje zachowanie proporcji wykresu).

Edycja wykresu oraz jego usuwanie

Większość elementów wykresu można poddać edycji. W tym celu należy kliknąć wybrany element. Kiedy zostanie on otoczony ramką z uchwytami, możemy zmieniać np. kolor wskazanego elementu, kolor czcionki, jej grubość, wybierając odpowiednią opcję z menu podręcznego. Większość nazw opcji edycyjnych rozpoczyna się od słowa Formatuj… Gdy wykres jest już zaznaczony, możemy jego poszczególne elementy wyróżniać (wybierać) za pomocą klawiszy ruchu kursora (wszystkie strzałki kierunkowe). Aby usunąć wykres osadzony w arkuszu roboczvm, należy go zaznaczyć i użyć klawisza <Delete> lub zastosować polecenie Wytnij z menu podręcznego. Aby usunąć cały arkusz wykresu, klikamy prawym przyciskiem zakładkę tego arkusza u dołu ekranu i z menu podręcznego wybieramy opcję Usuń. Następnie potwierdzamy polecenie usunięcia w wyświetlonym oknie dialogowym.