ELEKTRONICZNA MASZYNA

O  takich głównie komputerach myślał i z takich ko­rzystał autor prezentowanej książki, David Bolter. Już te maszyny, wyposażone w ekrany, i klawiatury, za­pewniały dostęp także nieprogramistom, zainteresowa­nym przetwarzaniem informacji wedle uzyskanych programów, a nie pisaniem własnych programów., Ale prawdziwy przełom wywołało wynalezienie mikropro­cesora (w 1971 roku jako Intel 4004), miniaturyzacja 1  obniżenie kosztów, tak że w połowie lat siedemdzie­ siątych stało się możliwe wyprodukowanie domowego mikrokomputera. W połowie lat osiemdziesiątych stały się one tal? sprawne w przetwarzaniu danych, że ich moc przekracza możliwości superkomputerów lat sześć­dziesiątych, a zaczyna dorównywać komputerom – lat siedemdziesiątych. I to wszystko za cenę zbliżoną, na Zachodzie, do przeciętnej pensji, w granicach ceny elektrycznej maszyny do pisania.