Ile wynosi dodatek aktywizacyjny

podstawowy element w strukturze edytowanego tekstu, jednolity, ciągły blok tekstu. Akapity oddziela się przez wciśnięcie klawisza <Enter> w czasie edycji tekstu. Nie naciskaj więc klawisza <Enter>, zbliżając się tekstem do końca wiersza, program sam przeniesie tekst do kolejnego wiersza. Wciskaj go tylko wtedy, gdy chcesz zakończyć akapit; Kerning – w zaawansowanych edytorach tekstu: zmniejszenie lub zwiększenie […]