Jackass bezwstydny dziadek

Uzyskujesz go, wciskając klawisz <Spacja>. Nie wstawiaj kilku spacji, aby sztucznie zwiększyć odstępy między wyrazami lub zwiększyć odstęp od marginesu; do tego służą wcięcia tekstu;
Wcięcie akapitowe – odległość pierwszego wiersza akapitu od lewego marginesu; Wcięcie tekstu – odległość całego akapitu od lewego lub prawego marginesu strony; Nagłówek – obszar w górnej części strony, który może zawierać tekst, numer strony, nazwę rozdziału itp. Informacje zawarte w nagłówku mogą się powtarzać na kolejnych stronach dokumentu. Nagłówek nazywany jest także paginą górną.