Zestaw rattanowy weiling po angielsku

Edytor tekstu Word 2007, jak i inne zaawansowane edytory, to aplikacje służące do tworzenia dokumentów o prostej i bardzo złożonej strukturze. Prosta struktura oznacza tu list, ogłoszenie, podanie czy pismo urzędowe. Złożoną strukturą może być wielostronicowy dokument zawierający wiele rozdziałów, spis treści, przypisy, rysunki wraz z ich automatyczną numeracją, skomplikowane tabele i wiele innych elementów, […]