Zakresy komórek i ich zaznaczanie

Pracując z arkuszem kalkulacyjnym, bardzo często wykonujemy operacje nie na pojedynczej komórce, ale na zakresach komórek. Zakres komórek definiujemy, podając adres lewej górnej i prawej dolnej komórki, która go tworzy. Zakres komórek można zaznaczyć w arkuszu myszką. Najprostszym sposobem jest kliknięcie myszką pierwszej komórki, trzymanie wciśniętego przycisku myszki, przeciągnięcie do ostatniej komórki zakresu i zwolnienie przycisku. W programie Excel istnieje możliwość zaznaczania wielu oddzielonych od siebie zakresów komórek. W takim przypadku przy zazna czaniu myszką kolejnego obszaru komórek należy użyć równocześnie klawisza <Ctrl>. Jeżeli wielokrotnie odwołujemy się do danych zawartych w jakimś zakresie komórek, to wygodniej jest nadać mu identyfikującą go nazwę. Np. zamiast formuły w postaci =SUMA(E5 :E18) można wpisać =SUMA(lipiec), gdzie lipiec jest nazwą zakresu, w którym znajdują się np. dane sprzedaży za lipiec (o formułach dowiesz się więcej w dalszej części książki). Nie trzeba wtedy podawać zakresu w formie E5: E18. Przypisanie nazwy do zakresu rozpoczynamy od jego zaznaczenia dowolną metodą. Po tej czynności klikamy lewym przyciskiem myszki Pole nazwy znajdujące się w lewym górnym rogu arkusza. Wpisujemy nazwę, którą chcemy przypisać dla zaznaczonego obszaru, i akceptujemy ją klawiszem <Enter>. Program Excel akceptuje wyłącznie jednowyrazowe nazwy zakresów komórek. Należy w tym miejscu wspomnieć, że nazwy możemy także przypisywać do pojedynczych komórek. Podczas pracy warto więc odwoływać się do zakresów komórek za pomocą utworzonych nazw z uwagi na lepszą orientację użytkownika w danych zawartych w arkuszu.