Wybrane funkcje programu Microsoft Excel

Program Microsoft Excel zawiera aż 341 wbudowanych funkcji, podzielonych na jedenaście kategorii. Są to funkcje:

 • finansowe;
 • daty i czasu;
 • matematyczne;
 • statystyczne;
 • wyszukiwania i adresu;
 • baz danych;
 • tekstowe;
 • logiczne;
 • informacyjne;
 • inżynierskie;
 • modułowe.

Wiele funkcji ma bardzo ograniczone, specjalistyczne zastosowanie. Poniżej przedstawione zostały jedynie najważniejsze i najczęściej stosowane funkcje z wybranych kategorii: Funkcje matematyczne pozwalają wykonywać zarówno proste, jak i złożone obliczenia matematyczne. Do tej kategorii należą funkcje, które umożliwiają zaokrąglanie liczb oraz przeprowadzanie działań na funkcjach trygonometrycznych. Oto przykłady funkcji matematycznych.