Kopiowanie tekstu

Kopiowanie bloków tekstu odbywa się przy wykorzystaniu schowka systemowego. W edytorze najłatwiej możemy wykonać tę operację, zaznaczając odpowiedni blok i klikając na karcie Narzędzia główne przycisk Kopiuj tli. Następnie przenosimy wskaźnik myszy w miejsce dokumentu, gdzie tekst ma być wstawiony, i klikamy na tym samym pasku przycisk Wklej ft. Innym sposobem wykonania tej operacji jest wykorzystanie skrótów <Ctrl+C> i <Ctrl+V >. W tym miejscu należy jeszcze wspomnieć o opcji Wklej\Wklej specjalnie. Umożliwia ona wklejanie zawartości schowka w zaawansowany sposób do dokumentu (np. przy wklejaniu tabeli z arkusza kalkulacyjnego istnieje możliwość zachowania łącza do aplikacji źródłowej wklejanego obiektu). W tym celu na karcie Narzędzia główne należy kliknąć przycisk i z rozwiniętej listy wybrać opcję Wklej specjalnie.