DEFINIUJĄCA TECHNOLOGIA

Technologia definiująca rozwija więzi, metaforyczne lub inne, z nauką, filozofią lub literaturą danej kul­tury; zawsze bez trudu może nam posłużyć jako meta­fora, przykład, model albo symbol. Technologia defi­niująca przypomina szkło powiększające, które skupia i ogniskuje pozornie rozproszone w danej kulturze idee w jeden jasny, niekiedy przenikliwy promień. Technologia nie odwołuje się do podstawowych zmian kulturowych. sama przez się, ale skupia idee w no­wym ognisku, w nowy sposób wyjaśniając lub egzem­plifikując je szerokiej publiczności. Kartezjańska kon­cepcja mechanistycznego świata posłusznego prawom matematyki była jasna, przystępna, a przeto wpływo­wa, bowiem współcześni mu ludzie żyli w świecie ze­garów i przekładni.