Wzory matematyczne

Edytory umożliwiają tworzenie skomplikowanych (wielopiętrowych) wzorów matematycznych. Za ich pomocą można tworzyć opracowania naukowe, prace semestralne czy dyplomowe, przedstawiające różne obliczenia. Oprócz zwykłych operatorów (+, -,*, / ) zawierają one także nietypowe symbole i znaki. Utworzone równanie wstawiane jest do dokumentu jako odrębny obiekt o właściwościach tekstu – można w nim np. zmieniać kolor poszczególnych znaków, ale nie można zmienić czcionki, nie można też powiększać poszczególnych znaków, a jedynie cały wzór. Aby uruchomić edycję równań, ustaw kursor w miejscu, w którym ma być umieszczony wzór, po czym wybierz kartę Wstawianie, przycisk Równanie -IL. Na liście dostępnych układów wzorów wybierz ten, który odpowiada twoim obliczeniom. Jeśli nie ma go na liście, wybierz opcję Wstaw nowe równanie – ta metoda umożliwi tworzenie wzoru od podstaw. Podczas edycji uaktywnia się karta Projektowanie odpowiedzialna za edycję wzorów. Konstruowanie wzoru odbywa się za pomocą klawiatury oraz odpowiednich narzędzi na wspomnianej karcie. Po zakończeniu edycji wzoru wystarczy przejść klawiszem kursora poza wzór lub kliknąć myszką w tekście.