Tworzenie wykresów

Wykresy służą do graficznej prezentacji danych liczbowych. Często chcemy zamieścić w dokumentach rezultaty badań lub dane statystyczne, np. wyników sprzedaży za poszczególne miesiące na wykresie w postaci słupków. Wtedy korzystamy z narzędzi wspomagających tworzenie wykresów. Opieramy się na danych zawartych w tabeli umieszczonej w dokumencie lub danych, które dopiero wprowadzimy do wykresu. Aby utworzyć wykres, wybierz kartę Wstawianie i przycisk Wykres S, otwierając w ten sposób okno arkusza programu Excel, który zawiera wstępne dane do wykresu. W arkuszu tym możesz wprowadzić swoje nazwy kategorii i serii, zamieniając tekst Kategoria 1, Kategoria 2, Seria 1, Seria 2 itd. na własne nazwy oraz dane do wykresu. Po wprowadzeniu właściwych nazw i danych w arkuszu przejdź do programu Word, klikając wykres. Po dwukrotnym kliknięciu wykresu uaktywni się karta Projektowanie odpowiedzialna za edycję wykresu. Za jej pomocą możesz zmienić typ wykresu, układ, jego styl oraz inne właściwości. Gdy klikniesz prawym przyciskiem myszki element wykresu (np. oś, tło, słupek), możesz z podręcznego menu wybrać opcje jego edycji. Daje to możliwość zmiany koloru tła, opisów, czcionki i wielu innych elementów wykresu. W razie konieczności zmiany danych lub nazw wykresu kliknij przycisk Edytuj dane – wyświetli się ponownie arkusz z danymi tabeli.