Wykresy

Wykresy są bardzo częstym elementem prezentacji. Ich wygląd i sposób tworzenia jest podobny do opisanego w rozdziale o arkuszu kalkulacyjnym Excel 2007, stąd po więcej szczegółowych informacji odsyłamy do rozdziału drugiego. Aby wstawić wykres, na karcie Wstawianie wybierz polecenie Wstaw wykres. W oknie kategorii wykresów wybierz wykres odpowiedni do twoich potrzeb – automatycznie zostanie uruchomiony program Excel. Okno arkusza zostanie wyświetlone obok programu PowerPoint. W komórkach arkusza Excel należy jedynie wpisać odpowiednie dane, a wykres uaktualni się na ich podstawie.

Nawigacja tradycyjna

Nawigacją w prezentacji są czynności wykonywane przez użytkownika podczas pokazu, takie jak wybór kolejnego slajdu, włączenie lub wyłączenie dźwięku, wywołanie strony internetowej itp. Najprostsza prezentacja programu PowerPoint to pokaz slajdów, które ukazują się po kliknięciu przycisku myszki, naciśnięciu dowolnego klawisza klawiatury lub po określonym czasie. Jednak takie rozwiązanie nie jest prezentacją interaktywną, a sama metoda przedstawienia informacji ogranicza widza jedynie do oglądania pokazu od początku do końca. W prezentacji można jednak dać użytkownikowi pełną swobodę wyboru informacji. Aby tak było, musisz wyeliminować możliwość wywoływania jakichkolwiek akcji po przypadkowym kliknięciu myszką. Taka operacja spowoduje, że tylko po kliknięciu przeznaczonego do tego celu przycisku w prezentacji zostanie wykonana akcja. Właściwość tę ustawia się na karcie Animacja, usuwając zaznaczenie opcji Przy kliknięciu myszą przy i potwierdzając przyciskiem Zastosuj do wszystkich zastosuj do wszystkich.