Sposoby zamieszczania dźwięku

PowerPoint oferuje możliwość bezpośredniego nagrania dźwięku za pomocą karty Wstawianie, przycisk Dźwięk i pozycji Nagraj dźwięk… Do karty dźwiękowej należy jedynie podpiąć mikrofon. Dźwięk będzie odtwarzany po pojawieniu się na ekranie slajdu, na którym został nagrany. Drugim rozwiązaniem jest możliwość skorzystania z karty Pokaz slajdów i Nagraj narrację.  W tym przypadku po naciśnięciu przycisku OK rozpoczyna się pokaz prezentacji, tak jak po wyborze klawisza <F5>. Dźwięk nagrywany jest „na żywo” podczas działania pokazu. Po ponownym uruchomieniu pokazu dźwięk odtwarzany jest w tych slajdach, w których był nagrywany. Do prezentacji możesz również wstawiać dźwięk z istniejących plików dźwiękowych. Są dwa sposoby wprowadzania i uruchamiania dźwięku w prezentacji: Do bieżącego slajdu możesz wstawić dźwięk za pomocą karty Wstawianie, Dźwięk i Dźwięk z pliku… Po zlokalizowaniu pliku potwierdzasz to klawiszem OK i odpowiadasz na komunikat W jaki sposób ma być rozpoczynany dźwięk w pokazie slajdów? Automatycznie czy Po kliknięciu. Wybór pierwszego przycisku spowoduje, że po każdym wywołaniu tego slajdu wstawiony do niego dźwięk będzie automatycznie odtwarzany. To rozwiązanie poskutkuje umieszczeniem na ekranie ikonki z głośnikiem. Jest ona aktywna podczas pokazu i jeśli dźwięk nie odtworzy się automatycznie, należy kliknąć ikonkę myszką. Z drugiej strony będzie on automatycznie wyłączany przy wyborze innego slajdu. Taki sposób można wykorzystać w sytuacjach, w których każdy slajd powinien zawierać inną ścieżkę dźwiękową. Można jednak te ustawienia zmienić.