Jakich narzędzi użyjesz do wykonania prezentacji?

Składniki, jakie zostaną zawarte w prezentacji, zależą od użytego programu. Jeśli chcesz wykorzystać klip wideo, program do tworzenia prezentacji musi ów film odtworzyć. Trzeba nie tylko umieć wybrać odpowiednie narzędzie do tworzenia prezentacji, ale też dobrze znać jego możliwości. Jeżeli na etapie projektowania prezentacji powstanie pomysł wykonania złożonej animacji, a zdajesz sobie sprawę, że takiej animacji nie da się w danym programie zrobić, wyeliminujesz ją lub zastąpisz innym elementem, np. grafiką. W ten sposób unikniesz niespodzianek podczas realizacji pomysłów.

Jakie składniki wykorzystasz w prezentacji?

Składnikami występującymi w prezentacjach mogą być:

  • tekst;
  • nagrania muzyczne i lektorskie;
  • grafika;
  • animacje;
  • klipy wideo.

Mając sprecyzowaną zawartość merytoryczną, możesz zaproponować środki, przy użyciu których przedstawisz temat prezentacji. I tak do schematu we właściwym miejscu możesz włączyć informację, że np. historię pensjonatu zilustrujesz fotografiami z albumu. Schemat prezentacji możesz uzupełniać dodatkowymi informacjami i dopiero po ustaleniu wszystkich szczegółów wykonać ostateczny rysunek. Na tym etapie decydujesz, czy tekst pojawi się na wszystkich ekranach. Wnętrza obiektu pokażesz w formie zdjęć. Atrakcje turystyczne zaprezentujesz za pomocą krótkiego klipu wideo.