Kiedy znak zaznaczony jest w górnej części klawisza

Wpisujemy go przy naciśniętym klawiszu Shift. Pisać tylko dużymi literami. Włączyć klawisz Caps Lock {jego włączenie sygnalizuje kontrolka na klawiaturze) i nacisnąć klawisze z danymi literami w bloku podstawowym klawiatury. Wprowadzić jeden odstęp Po wpisaniu wyrazu nacisnąć klawisz spacji, pomiędzy wyrazami. Standardowym sposobem obsługi klawiatury w systemach Windows czy Linux jest układ Polski (programisty). W takiej sytuacji polskie znaki diakrytyczne (ą, ę, ś itd.) otrzymujemy, używając kombinacji klawisza <Alt> z właściwą literą, np. <Alt+l> = ł. Dużą literę „Ł” uzyskasz, wciskając kombinację <Shift+Alt+l>. Istnieje również inny układ, tzw. maszynistki, w którym polskie znaki uzyskiwane są za pomocą jednego klawisza. To rozwiązanie jest często stosowane w komputerach Apple, ale dostępne także w Windows.