Koperty i etykiety adresowe

Nieodłącznym elementem korespondencji jest adresowanie listów. I tutaj edytor Word również przychodzi użytkownikowi z pomocą. Umożliwia bowiem drukowanie adresów bezpośrednio na kopertach umieszczanych w drukarce lub na etykietach. Tworzenie kopert czy etykiet z adresami przebiega podobnie jak tworzenie listów. Rozpoczynamy przyciskiem Rozpocznij koresp. ser. z karty Korespondencja i wybieramy opcję Koperty… W wyświetlonym oknie dialogowym wybieramy lub definiujemy własne wymiary koperty oraz decydujemy o miejscu pojawienia się adresu na kopercie (po lewej, prawej stronie, u dołu itd.). Po zdefiniowaniu właściwości koperty wybieramy przycisk Wybierz adresatów i od tego momentu postępujemy podobnie jak przy tworzeniu listów. Innym rozwiązaniem jest drukowanie adresów na etykietkach. Są to naklejki znajdujące się na specjalnym podkładzie wielkości standardowej kartki papieru. Po wydrukowaniu etykietki odkleja się od podkładu i umieszcza na kopercie. Aby adresy znalazły się dokładnie w wyznaczonym miejscu na etykietkach, musisz dokonać odpowiednich ustawień w oknie Opcje etykiet. Wywołasz je przyciskiem Rozpocznij koresp. ser. opcja Etykiety. Tutaj wprowadzisz odpowiednie ustawienia, a dalej postąpisz podobnie jak w przypadku tworzenia listów – wybierzesz adresatów, wstawisz odpowiednie pola i zakończysz scalanie.