STALE MALEJĄCY KOSZT

Była to era COBOLu, FORTRANu jako środków komunikowania się z maszyną. Była to gra komputerów instalowanych w pomieszczeniach klima¬tyzowanych, gdzie wycieczki szkolne mogły oglądać te wspaniałe maszyny, „mózgi elektronowe”, in vitro, ale
przez szybę. Stale malejący koszt komputera, przy stałym dosko¬naleniu jego mocy i „przyjazności” jego programów, oznacza, że każdego stać będzie na posiadanie „kom¬puterowej mocy” (Computer power). Nie musimy się więc do komputerów odnosić z szacunkiem jako do ma¬szyn, które „zawsze mają rację”; winniśmy je raczej uznać za pomocników człowieka — .W uczeniu się, pla¬nowaniu, badaniu.