Tezaurus

Tezaurus jest słownikiem wyrazów bliskoznacznych, synonimów. Często podczas redagowania tekstu zdarza się, że kilkakrotnie w zdaniu lub akapicie użyliśmy tego samego wyrazu, np. ..Wielokrotnie podczas redagowania tekstu zdarza się, że w zdaniu lub akapicie wielokrotnie użyliśmy tego samego wyrazu”. Podwójnie występujące słowo „wielokrotnie” jest błędem stylistycznym, zdanie po prostu jest nieładnie skonstruowane. I w takiej sytuacji z pomocą przychodzi nam tezaurus. Aby zastąpić powtarzający się wyraz innym, wystarczy go zaznaczyć i z karty Recenzja kliknąć ikonę Tezaurus. <Shift+F7>. Ukaże się okno. Po wprowadzeniu odpowiednich wyrazów do pól Zmień i Na, należy kliknąć przycisk Dodaj, a następnie OK. Od tej chwili narzędzie autokorekty uwzględni podczas pisania wprowadzone poprawki. Na zakładce Auto formatowanie możesz zaznaczyć opcje odpowiadające za automatyczną zamianę cudzysłowów (”xxx” na „xxx”), ułamków (1/2 na A) czy łączników (- na -) oraz innych ustawień odpowiedzialnych za poprawne formatowanie wpisywanego tekstu.