Autokorekta

W oknie Autokorekta (przycisk Office, Opcje programu Word, menu Sprawdzanie, przycisk Opcje Autokorekty, ustawisz opcje automatycznego poprawiania tekstu w trakcie pisania. Znajdziesz tu między innymi takie pozycje jak rozpoczęcie zdania z dużej litery, poprawianie pisowni wyrazów, w których zamiast pierwszej dużej litery są dwa duże znaki. Narzędzie autokorekty jest bardzo przydatne, gdyż umożliwia automatyczną zamianę określonego znaku lub ciągu znaków na przyporządkowany mu przez nas wyraz lub frazę. Na przykład, jeżeli w oknie Autokorekta zdefiniujemy, że wpisywany przez nas symbol „AB” ma być automatycznie zamieniany na tekst „Aleksander Bremer” i zaznaczymy opcję Zamieniaj tekst podczas pisania, to w dokumencie wszędzie tam, gdzie wstawimy litery AB i spację, nastąpi zamiana na tekst „Aleksander Bremer”. To użyteczne narzędzie można wykorzystać do automatycznej zamiany w trakcie pisania takich wyrazów jak „sie” na „się”, „bedzie” na „będzie” itp.