Formatowanie zawartości komórki

Formatowanie to nadawanie arkuszowi odpowiedniego wyglądu. Dane liczbowe i tekstowe w komórkach mogą zostać sformatowane między innymi pod względem rodzaju czcionki, jej rozmiaru, kroju, koloru, obramowania i sposobu wyrównania. Najprościej można to wykonać za pomocą ikon Wstążki Office po wywołaniu karty Narzędzia główne. Bardziej zaawansowanych ustawień dotyczących czcionki dokonuje się w menu kontekstowym programu. Prawym przyciskiem myszy wywołaj okno Formatowanie komórek i na karcie Czcionka wybierz stosowne do potrzeb opcje. Natomiast korzystając na karcie Narzędzia główne z przycisków: Zapis księgowy, Zapis procentowy , Dodaj pozycję dziesiętną H , Usuń pozycję dziesiętną 111 możesz szybko przypisać wybrany format do danych liczbowych w komórce arkusza. Formatowanie arkusza wiąże się także z wyrównywaniem położenia danych w komórce. Do wyrównania zawartości komórki względem jej krawędzi możemy wykorzystać przyciski: Do lewej, Wyśrodkuj. Do prawej na karcie Narządzie główne. Aby dokładniej ustawić położenie i układ wpisanego tekstu, w oknie dialogowym Formatowanie komórek (menu kontekstowe spod prawego przycisku myszy), należy przejść na kartę Wyrównanie