KOMPUTER NICZEGO NIE DOZNAJE

Komputer niczego nie doznaje, niczego nie .mierzy, choć oczywiście może być podłączony do czujników i urządzeń, pomiarowych.* Komputer operuje dopływa­jącymi doń sygnałami, czy będą to symbole bezpośred­nio wprowadzane przez człowieka, na przykład liczby lub litery, czy też dane cyfrowe z urządzeń pomiaro­wych. Budowane dotąd komputery działają jak maszyna Turinga (MT), o czym pisze obszernie Bolter, nie ma więc potrzeby tego powtarzać. Niemniej trzeba też podkreślić — czego nie czyni, niestety, autor książki — że komputery współczesne różnią się od maszyn Tu­ringa pod kilkoma praktycznymi względami. Oto naj­ważniejsze różnice.