NAUKOWIEC LUB FILOZOF

Naukowiec lub filozof, który pra­cuje z pomocą takich elektronicznych narzędzi, będzie myślał w inny sposób niż ci, którzy pracowali przy zwykłych biurkach, z papierem i ołówkiem, ze stylu- sem i pergaminem albo z papirusem. Będzie wybierał inne problemy i będzie usatysfakcjonowany innymi rozwiązaniami.W przeszłości nawet doniosła nowa technologia prze­twarzania materiałów lub energii rzadko wypierała całkowicie swą poprzedniczkę. Nowa technologia na ogół podporządkowuje sobie dawną, ograniczając ją do zadań, dla których sama jest albo niestosowna, albo nieekonomiczna. Wynalazek żelaza nie wyeliminował narzędzi z brązu, które były tańsze i łatwiejsze do sporządzania, również wiatraki czy koła młyńskie nie rugowały wykorzystania zwierząt zaprzęgowych, gdyż nie istniał wygodny sposób ciągnięcia wozu z pomocą siły wiatru lub wody.