KOLEJNY OBRAZ

Kolejnym obrazem archetypowym niech będzie foto­grafia naukowca lub filozofa siedzącego przed moni­torem komputera: przed nim znajduje się ekran tele­wizyjny pokazujący słowa, które on pisze na klawia­turze. Pokój będzie słabo oświetlony, ponieważ słowa i wykresy na ekranie same świecą, i skąpo umeblo­wany, ponieważ większość prac źródłowych i encyklo­pedycznych będzie zapisana w pamięci komputera. Pa­mięć urządzenia zapisywać będzie wyniki eksperymen­tów lub teksty literackie; programy będą kopiować teksty i przedstawiać rezultaty w czytelnych forma­tach. Migający kursor na ekranie, o wiele wygodniej­szy niż stylus średniowiecznego kopisty, będzie wy­mazywał błędy; programy redagujące będą o wiele bardziej uważne niż skryba, który zapisywał wiersze starożytnego poety.