Jaka ma być zawartość prezentacji?

Ważne jest określenie, co prezentacja będzie zawierała, jaką tematykę przekażesz innym. Powinieneś się zastanowić, czym zainteresujesz odbiorcę, jakie treści zamieścić, a z jakich zrezygnować. Jest to bardzo ważne zadanie, przed którym zawsze stają autorzy takich aplikacji. Musisz więc sprecyzować, co chcesz „powiedzieć” w prezentacji. Określenie kolejnych tematów wartych przedstawienia jest punktem wyjścia dalszych prac przygotowawczych. Wyobraź sobie, że chcesz stworzyć prezentację pensjonatu wraz z jego z interesującą przeszłością. Włączysz więc do niej porcję informacji o historii, gdyż jest na tyle bogata, że nie sposób jej pominąć. Ta decyzja z kolei niesie konsekwencje w postaci zbadania jakości i ilości dostępnych materiałów archiwalnych. Przed przystąpieniem do wykonania prezentacji warto pogrupować tematy i wykonać szkic pokazujący, jak będą one ze sobą powiązane. To znacznie ułatwi ci późniejszą pracę przy tworzeniu prezentacji. Następnie możesz przystąpić do zbierania i opracowywania materiałów.