Tworzenie i modyfikacja wykresów

Metodologia tworzenia wykresów w programie Excel 2007 została bardzo uproszczona w stosunku do poprzednich wersji. Twórcy programu zlikwidowali nawet mechanizm kreatora wykresów, który był obecny w poprzednich wersjach programu. Tworząc wykres, musimy w pierwszej kolejności podać w arkuszu wartości liczbowe i zaznaczyć zakres danych, w oparciu o które ma on zostać utworzony. Następnie na pasku menu tekstowego wybieramy opcję Wstawianie. Utworzymy wykres przedstawiający procentowy udział poszczególnych szkolnych ocen z zachowania. Wcześniej jednak zbudujemy arkusz bazowy (zbiór danych) dla tworzonego wykresu. Po utworzeniu wykresu można go modyfikować stosownie do własnych potrzeb. Generalna zasada obowiązująca podczas modyfikacji wykresów brzmi: wszystkie wymagane operacje możemy wykonać, klikając modyfikowane elementy wykresu prawym przyciskiem myszki. W zależności od wybranego obiektu na wykresie wyświetli się menu podręczne z opcjami odpowiednimi do konkretnej sytuacji. Potrzebne opcje znajdziemy ukryte pod poleceniem rozpoczynającym się od słowa Formatuj. Przykładowo będą to Formatuj obszar kreślenia, Formatuj serie danych, Formatuj oś itp. Należy także zauważyć, że gdy aktywny jest arkusz wykresu, automatycznie uaktywniają się odpowiednie karty na Wstążce Office i wzbogacone zostaje menu tekstowe. Wyświetlane są w tym momencie opcje niezbędne do modyfikacji poszczególnych elementów wykresu.