KAŻDY SZCZEGÓŁ

Pracuje przy świetle świecy lub w ciągu dnia, za nim na ścia­nie wisi astrolabium lub kompas do pomiarów. Nie­trudno sobie wyobrazić, że każdy szczegół w tym obra­zie odbija metafizyczne, jak i codzienne myślenie śred­niowiecznego czy renesansowego uczonego. Habit i ce­la symbolizują warunki społeczne, w jakich rozkwi­tała myśl scholastyczna: ich znaczenie jest oczywiste. Pióro, którego używał, alfabet, którym się posługiwał, pergamin, na którym pisał, fakt, że miał do czynienia z rękopisami, a nie z drukowanymi księgami, bezcen­na dlań wartość nielicznych ksiąg, które posiadał, brak porządnego światła elektrycznego, precyzja i rodzaj naukowych instrumentów, jakie miał do swej dyspo­zycji — wszystkie te elementy również miały wpływ na jego pracę.