W wyświetlonym oknie Pisownia i gramatyka

W polu Nie ma w słowniku pojawiają się wyrazy wyświetlone na czerwono. Są to słowa błędne lub takie, których nie ma w wewnętrznym słowniku programu Word. W sytuacji, gdy został zaznaczony prawidłowo napisany wyraz, można go dodać do słownika (nie powinno się dodawać nazwisk lub rzadko stosowanych nazw własnych, np. nazw miejscowości). Przy następnym sprawdzaniu pisowni Word uzna go już za poprawny. W edytorze często używanym do pracy z dokumentami wielostronicowymi słownik staje się coraz większy dzięki dodawaniu nowych wyrazów. Moduł sprawdzania wyświetla na czerwono wyraz w kontekście całego zdania. Jest to przejrzyste rozwiązanie dla użytkownika, gdyż mamy pełną kontrolę nad poprawianiem tekstu.