POJĘCIE TECHNOLOGII

Co ważniejsze, jego wpływ będzie się raczej nasilał i rozszerzał. Pojęcie technolo­gii definiującej może się wielu wydać dyskusyjne, ale przecież jest tak, że pewne sposoby produkowania, najczęściej używane materiały dają nazwę całym epo­kom. Była więc i era kamienia łupanego, i era brązu, i era żelaza. Można się oczywiście spierać, która z kil­ku technologii jest w danej epoce najważniejsza, albo wskazywać na kilka z-nich jako równorzędne, ale przecież samo pojęcie technologii charakterystycznej (w wielorakim sensie tego słowa) dla danej epoki nie jest pozbawione zasadności. Nie sposób odmówić także racji Bolterowi, gdy wskazuje właśnie na komputer, a nie na przykład na loty kosmiczne czy rozbicie ato­mu, jako na technologię definiującą współczesne nam czasy.