INSTRUMENT KONTROLI

Zegar stał się instrumentem kontroli.Także rozpowszechnienie komputerów należy rozpa­trywać w kategoriach ujawnionej w drugiej połowie naszego stulecia potrzeby udoskonalenia systemów kontroli. Od czasów rewolucji przemysłowej, o czym pisze Bolter, następuje nieprzerwany, dynamiczny roz­wój technologii przetwarzania materii i energii. W wie­ku XIX, mimo postępu telekomunikacji, techniki prze­twarzania informacji pozostały daleko w tyle, choć oczywiście były podejmowane różne próby wynalaz­ków także w tej dziedzinie.Toteż komputer, co również dostrzega Bolter, należy przede wszystkim do maszyn służących kontroli. Sa­me komputery, jak podkreśla, „nie wykonują żadnej pracy; one nią kierują”. I zalicza komputer do technologii „sterowania i kontroli” — w terminologii Norberta Wienera — akcentując, że jest to maszyna, która kontroluje maszyny .