SPOŁECZEŃSTWO LUDZI TURINGA ILUZJE I PROBLEMY

J. David Bolter, profesor Uniwersytetu Chapel Hill w Północnej Karolinie (USA), jest rzadkim obecnie ty­pem naukowca — łączy bowiem przygotowanie huma­nistyczne z zakresu filologii klasycznej z wiedzą infor­matyczną (ukończył studia uniwersyteckie również w tej dziedzinie). Dlatego też nie dziwi, że napisał książ­kę o najbardziej zadziwiającej maszynie, jaką skon­struował człowiek, tj. o komputerze, właśnie z per­spektywy historycznej. Przyrównuje go do innych technologii, które wpływały na rozumienie takich po­jęć, jak czas, przestrzeń, język, pamięć, twórczość, a ogólniej — na kształtowanie sposobu myślenia w da­nej epoce.I choć może się to wydać zaskakujące, znaj­duje więcej podobieństw między lepieniem garnków a programowaniem komputerów aniżeli między kom­puterem a zegarem i nowożytną filozofią, na przykład oświecenia.