Wstawianie dźwięku z pliku

Dźwięk można przypisać do obiektu, który będzie pełnił funkcję przycisku. Wtedy należy zaznaczyć taki element i podobnie jak podczas przypisywania akcji, na karcie Wstawianie wybrać przycisk Akcja. W polu wyboru Odtwórz dźwięk rozwijamy pole kombi i z dostępnej listy wybieramy interesującą nas pozycję. Gdybyśmy chcieli przyporządkować obiektowi dźwięk z własnego pliku, musimy wybrać pozycję Inny dźwięk… i wskazać lokalizację i nazwę pliku dźwiękowego. Takie rozwiązanie spowoduje odtwarzanie dźwięku po kliknięciu przycisku, w sposób ciągły, aż do jego przerwania przez inny dźwięk lub aż do jego zakończenia. W podobny sposób można do dowolnego przycisku „podpiąć” funkcję wyłączenia aktualnie odtwarzanego dźwięku. Robimy to za pomocą pozycji Zatrzymaj poprzedni dźwięk w tym samym polu kombi Odtwórz dźwięk. Ten sposób jest najczęściej wykorzystywany, kiedy chcemy dać wybór odsłuchania dźwięku. Program obsługuje m.in. takie formaty dźwięku jak MID, WAV, WMA czy MP3. W przypadku „podpinania” dźwięku do przycisku tylko WAV. Jeżeli do prezentacji nie jest nam potrzebny dźwięk jakości CD (16 bit stereo, 44 kHz), można się zadowolić parametrami 16 bit mono, 22 kHz. Plik będzie dużo mniejszy, a jakość dźwięku zadowalająca.