Listy punktowane i numerowane

Punktowanie i numerowanie jest często spotykanym zabiegiem, stosowanym w dokumentach zawierających listy nazwisk, towarów, tematów itp. Ma na celu ułatwienie czytelnikowi odnalezienie konkretnej informacji. W listach numerowanych stosuje się cyfry, a w listach punktowanych dowolne znaki, np. kropki, myślniki. Znaków wypunktowania i wyliczania nie można usunąć tak jak zwykłego znaku w tekście. Należy je usunąć z formatu akapitu. Oznacza to, że nie da się zlikwidować cyfry „1” w wierszu, który jest pozycją listy numerowanej. Trzeba zaznaczyć taki wiersz i usunąć z niego ten format, np. przez ponowne wciśnięcie przycisku numerowania la. Automatyczne wypunktowanie i wyliczanie w dokumencie jest dostępne w karcie Narzędzia główne za pomocą przycisków Wypunktowanie, i Numerowanie, Przykładową wielopoziomową listę numerowaną i punktowaną Jeden punkt na liście to jeden akapit. Dopóki piszesz, nie używając klawisza <Enter>, dopóty tekst będzie dotyczył tego samego punktu. Nowy, kolejny punkt powstanie automatycznie po naciśnięciu klawisza <Enter>. Sposób numerowania i punktowania można ustawić, klikając strzałkę obok przycisków, a następnie opcję menu, np. Definiuj nowy format. Dostępnymi tu narzędziami możesz ustawić rodzaj punktu (symbolu), czcionkę, jej wielkość bądź rodzaj konspektu numerowanego (listy wielopoziomowej).