Pole tekstowe

Pole tekstowe jest obiektem, w którym możemy umieszczać tekst niezależnie od układu strony. Jest to ramka z tekstem, którą możemy ulokować w dowolnym miejscu strony dokumentu. Rozmiar i położenie pola tekstowego na stronie możemy zmieniać według własnych potrzeb. Dzięki zastosowaniu tych pól uzyskujemy lepsze i ciekawsze sposoby eksponowania tekstu w dokumentach. Pole tekstowe wstawiamy do dokumentu, wybierając kartę Wstawianie\Pole tekstowe. Można je także narysować – w tym celu klikamy opcję Rysuj Pole tekstowe, a następnie formujemy je za pomocą myszki, przytrzymując jej lewy przycisk. Tekst możemy tutaj formatować za pomocą znanych narzędzi na karcie Narzędzia główne. Klikając prawym przyciskiem myszki krawędź pola tekstowego, możemy wybrać z menu podręcznego opcję Formatuj pole tekstowe, za pomocą której w wyświetlonym oknie dialogowym dokonamy wszystkich niezbędnych ustawień.