Remak krak praca

Program Word 2007 umożliwia użytkownikowi w czasie pracy z edytorem korzystanie z jednego z kilku dostępnych widoków dokumentu. Przełączanie się pomiędzy nimi jest możliwe za pomocą karty Widok lub za pomocą przycisków, które znajdują się z prawej strony, u dołu ekranu. W programie są dostępne następujące widoki: Układ wydruku jest najczęściej wykorzystywany w czasie pracy z edytorem. W tym widoku dokument wyświetlany jest dokładnie w taki sposób jak będzie on wyglądał na wydruku. Pokazywane są marginesy, nagłówki, stopki, przypisy i wszystkie wstawione do dokumentu obiekty, np. rysunki, wykresy;
Odczyt pełnoekranowy wyświetla dwie strony na całym ekranie, z wyłączeniem menu, Wstążki i innych narzędzi programu; Wersja robocza ukazuje dokument w sposób ciągły, bez podziału na strony; Układ Sieci Web pokazuje dokument tak jak będzie on wyglądał w przeglądarce internetowej, po zapisaniu go jako strony WWW (dokumentu HTML); Konspekt jest wykorzystywany przy pracy z dużymi dokumentami. Pracując w tym widoku, możemy utworzyć dokument złożony, stanowiący połączenie kilku plików. Poszczególne rozdziały publikacji, które są zapisane w oddzielnych plikach, mogą być ze sobą połączone właśnie dzięki opcji Widok Konspekt; Plan dokument umożliwia poruszanie się w strukturze dokumentu; Miniatury pokazują z lewej strony okna poszczególne strony dokumentu.