KOMPUTEROWE PRZETWARZANIE

Jest już jednak oczywiste, że komputerowe przetwa­rzanie danych wymaga szczególnego stosunku do in­formacji. Przede wszystkim należy niejako za swoimi myślami widzieć system symboli, w jakie się je ujmu­je (a więc na przykład system liter, znaków, rodzajów czcionek,’ ciągów liter, zdań, dokumentów). Ponieważ na ogół produkty naszej pracy są zapisane w pamięci komputera, której człowiek nie może bezpośrednio od­czytać, musimy operować systemem klasyfikacji swo­ich dokumentów. Każdy, kto pisząc na komputerze stracił wynik wielogodzinnej pracy, gdyż zapomniał, jakim tytułem czy hasłem ją opatrzył, a potem po­myłkowo ją wymazał, wie, o co tutaj chodzi.