Okno dialogowe Czcionka

Na karcie Czcionka mamy możliwość ustawienia jej typu, rozmiaru, koloru oraz takich efektów jak np. indeks górny i dolny. Z kolei na karcie Odstępy między znakami ustawiamy odległości między nimi w poziomie (opcja Odstęp), pionowe położenie znaków względem linii pisma (Opcja Położenie) i tzw. keming (tylko dla czcionek typu TrueType), czyli automatyczne dopasowywanie odległości między literami dla polepszenia wyglądu całego tekstu. Karta Efekty tekstowe umożliwia tworzenie na ekranie dokumentu animowanego tekstu. Opcja ta jest przydatna w przypadku tworzenia dokumentów HTML, które są prezentowane na ekranie, natomiast nie jest przydatna w przypadku dokumentów drukowanych. Z poziomu okna Czcionka istnieje także możliwość dokonania domyślnych ustawień czcionki dla wszystkich nowo otwieranych dokumentów, które korzystają z tego samego szablonu. Na przykład dokumenty oparte na szablonie Standardowy korzystają domyślnie z czcionki Calibri o rozmiarze 11 pt. Aby dokonać zmiany tych ustawień, należy zaznaczyć we wspomnianym oknie typ czcionki, jej rozmiar, styl oraz inne wymagane przez nas właściwości. Następnie w celu zapamiętania tych ustawień klikamy przycisk Domyślnie.