KONTROLA LUDZI

Dzisiaj wiemy, że może też kontrolować ludzi, jak choćby kierowców wielkich ciężarówek, które mają wbudowane kompu­terowe urządzenia rejestrujące czas przejazdu, postoju, ilość paliwa tankowanego i zużytego itp. Może też kon­trolować ludzi pośrednio, na przykład oceniając ich szanse długiego życia i odpowiednio kalkulując polisę ubezpieczeniową, szansę spłacenia pożyczki i podpo­wiadając decyzję dyrektorowi banku, rejestrując po­byty i ewentualne wykroczenia za granicą i sugerując decyzje paszportowe. Komputer staje się technologią definiującą dopiero wtedy, gdy — jak zegar — przestaje być tylko fascy­nującą metaforą filozoficzną, a dzisiaj także dzienni­karską cliche, a zaczyna autentycznie organizować ży­cie społeczne.