Oczym warto wiedzieć, tworząc prezentację multimedialną

Aby przygotować się do zaprojektowania prezentacji, dobrze jest poczynić pewne założenia. Powinny one obejmować wszystkie niezbędne zagadnienia, które należy przemyśleć przed przystąpieniem do jej tworzenia. Warto więc zastanowić się, jaki jest cel prezentacji, co ma się w niej znaleźć, do kogo ma być skierowana. Trzeba również wybrać dodatkowe programy do stworzenia jej elementów, jak edytor tekstu, program graficzny czy aplikacja do nagrywania i obróbki dźwięku. Najważniejsze założenia zostały przedstawione poniżej. Trzeba przemyśleć między innymi kolejność czynności, które zamierzamy rejestrować w makro. Drugą ważną kwestią jest właściwe przypisywanie skrótów klawiszowych do makr. Przykładowo jeśli do makra przypiszemy skrót <Ctrl+C>, odbierzemy sobie możliwość wykonywania tą kombinacją klawiszy kopiowania. W opisany powyżej sposób możemy tworzyć znacznie bardziej zaawansowane makropolecenia, jak np. zamykanie skoroszytu, wstawianie wykresów, kopiowanie danych i inne. W czasie nagrywania makropolecenia program Excel przekłada wykonywane czynności na instrukcje w języku Microsoft Visual Basic for Application. W ten sposób tworzony jest kod makropolecenia, który może być zapisywany w pliku konkretnego arkusza lub w szablonie makr osobistych.