Makropolecenia

Podczas opracowywania złożonych arkuszy pewne czynności powtarzamy znacznie częściej niż inne. Czasem wykonujemy je często, czasami cyklicznie. W każdym z tych przypadków bardzo przydatnym narzędziem stają się tworzone przez użytkowników własne polecenia. Są to zbiory czynności wykonywanych przez użytkownika programu, zapisywane na dysku wraz z arkuszem. Dzięki nim istnieje możliwość bardzo szybkiego wywołania i zautomatyzowania tych czynności. W takim przypadku mówimy o wykorzystywaniu makropoleceń. Aby zarejestrować (utworzyć) makropolecenie, należy uruchomić rejestrator makropoleceń. Następnie należy wykonać ciąg czynności, które mają zostać zapisane w makropoleceniu. Po ich przeprowadzeniu trzeba wyłączyć rejestrator. Nagrane w ten sposób makro- polecenie jest zapisywane w arkuszu programu Excel. Przedstawiony został przykładowy sposób rejestracji prostego makropolecenia, którego zadaniem jest usuwanie danych z naszej tabeli.