Szablon slajdu

Program PowerPoint oferuje również gotowe szablony slajdu. Szablony to „prawie” gotowe prezentacje, które należy jedynie wypełnić treścią. Ułatwiają stworzenie prezentacji, gdyż zawierają już wiele elementów, które w niej występują jak tło, elementy nawigacyjne, tekst itp. Szablony oferują gotowe rozwiązania na zaprezentowanie różnej tematyki, jak kwizy, kalendarze, dyplomy, prezentacje biznesowe, szkoleniowe ltd. Oprócz tych zainstalowanych w programie, możemy skorzystać z wielu szablonów z witryny producenta. Aby wybrać jeden z oferowanych szablonów, kliknij przycisk Office i polecenie Nowy. Następnie z poleceń po lewej stronie okna kliknij odpowiednią kategorię. Jeśli wybrana kategoria ma kolejne podkate- gorie, ich lista pojawi się w oknie Prezentacje. Po wyborze podkate- gorii obejrzysz listę szablonów. Wybór jednego z nich następuje po zaznaczeniu go i kliknięciu przycisku Utwórz lub Pobierz w przypadku szablonów z sieci.