Tło slajdu

Jako tła slajdu, oprócz gotowych szablonów, możesz użyć własnej grafiki. W tym celu wybierz kartę Projekt i otwórz okno Formatowanie tła przyciskiem grupy Tło. W wyświetlonym oknie zaznacz opcję Wypełnienie obrazem lub teksturą i wybierz przycisk Plik… Teraz wystarczy wskazać plik z wybraną grafiką i zastosować do jednego bądź do wszystkich slajdów. Zarówno tła dostępnych w programie motywów, jak i zawierające własną grafikę można modyfikować poprzez zmianę kolorów, przezroczystości, wielkości czy położenia. Wszystkie możliwe parametry regulowania tła są dostępne w oknie. Znajdź na dyskach twojego komputera dowolny obrazek na tło prezentacji. Utwórz slajd z tłem pobranym ze znalezionego pliku graficznego. Zastosuj tło automatycznie do wszystkich następnych slajdów prezentacji.