Wstawianie funkcji

Tworząc formułę w oparciu o wbudowane funkcje programu, możemy to zrobić na kilka sposobów: ręcznie – podobnie jak podczas wpisywania formuły, czyli wpisać nazwę funkcji i podać w nawiasach jej ewentualne argumenty, na których ona ma działać. Program Excel 2007 znacznie ułatwia wpisywanie funkcji „z pamięci”. Po wpisaniu pierwszej litery jej nazwy wyświetli on w dymku podpowiedzi o wszystkich dostępnych funkcjach na tę literę. Natomiast po wpisaniu pełnej nazwy funkcji i otwarciu nawiasu program podpowiada ilość i rodzaj koniecznych do wpisania argumentów tej funkcji; wykorzystując kartę Formuły ustawiamy kursor w komórce, w której ma zostać wstawiona funkcja. Następnie wybieramy polecenie Wstaw funkcję, poprzez kliknięcie na pasku formuły przycisku Wstaw funkcję.