Tabele w dokumencie

Elementem wielu dokumentów są tabele. Stosuje się je przy opracowywaniu sprawozdań, list nazwisk z adresami lub cenników, aby informacje te były czytelne i łatwe do odnalezienia. Dobrym przykładem jest grafik zajęć na uczelni czy plan pracy w firmie. Bez tabeli byłby mało przejrzysty.

Wstawianie tabeli

Edytor Word oferuje bardzo zaawansowane narzędzia do wstawiania i edycji tabel w dokumencie. Polecenia związane z tworzeniem tabel są dostępne w menu Wstawianie. Chcąc umieścić tabelkę w dokumencie, ustaw kursor w miejscu, gdzie ma powstać, kliknij przycisk (Tabela Z) i przeciągając myszką odpowiednio w prawo i w dół, wskaż liczbę kolumn i wierszy.