Przenoszenie tekstu

Przenoszenie bloku tekstowego przebiega w podobny sposób jak kopiowanie. Jednak w tym przypadku umieszczony w schowku blok jest automatycznie wycinany z dokumentu. Operację przenoszenia tekstu w dokumencie możemy wykonać, zaznaczając go i klikając na karcie Narzędzia główne przycisk Wytnij JL Następnie przenosimy wskaźnik myszy w odpowiednie miejsce w dokumencie i klikamy na tym samym pasku przycisk Wklej. Innym sposobem przeniesienia bloku tekstu w dokumencie jest wykorzystanie klawiszy <Ctrl+X> i <Ctrl+V>. Przenoszenie jest także możliwe przy użyciu myszki. W tym celu zaznaczamy blok tekstu, po czym klikamy go lewym przyciskiem myszki. Nie zwalniając przycisku, przeciągamy blok w odpowiednie miejsce w dokumencie. Operacja kopiowania bloków tekstu jest także możliwa pomiędzy różnymi dokumentami programu Word. W dokumencie źródłowym zaznaczamy odpowiedni blok tekstu i jednym z poznanych sposobów kopiujemy jego zawartość do schowka. Następnie przełączamy się do okna dokumentu docelowego <Ctrl+F6>, ustawiamy kursor w odpowiednim miejscu i używamy jednego ze sposobów wklejenia zawartości.