Przypisy

Przypisy to oznaczenia w tekście wskazujące czytelnikowi miejsce, gdzie znajduje się dodatkowa informacja, np. autor i tytuł dzieła, z którego korzystaliśmy lub cytowaliśmy fragment. Występują zwykle w pracach naukowych, w których pojawiają się indeksy górne (‘) z kolejnymi numerami. Wtedy też najczęściej pod linią u dołu strony znajduje się źródło cytatu lub odniesienie do literatury przedmiotu. Poniższy rysunek ilustruje przykład stosowania przypisu. W przypadku przeniesienia na inną stronę fragmentu tekstu, którego przypis dotyczy, objaśnienie zostanie przeniesione wraz z nim. Aby wstawić przypis, ustaw kursor w miejscu, gdzie ma się on pojawić i wybierz kartę Odwołania, a następnie przycisk grupy Przypisy dolne . Po kliknięciu przycisku Wstaw, w wyświetlonym oknie kursor automatycznie ustawi się pod linią u dołu strony, gdzie można wpisać tekst przypisu.