REWOLUCJA MIKROKOMPUTEROWA

I tutaj dochodzimy do okresu, w którym książka Bol- tera została napisana — gdy zrealizowało się już wiele możliwości Uniwersalnej Maszyny Turinga, czyli kom­putera, ale była to jeszcze wczesna faza jego rozwoju. Bolter nie mógł wówczas jeszcze obserwować praw­dziwej eksplozji zastosowań komputerów.Jakkolwiek potocznie używamy słowa „komputer” bez wskazania, o jaki typ chodzi, dobrze jest pamiętać, że istnieje wiele rodzajów komputerów, a jeden z naj­ważniejszych, mikrokomputer lub komputer osobisty, ma niewiele ponad 10 lat. Pierwsze komputery były wielkimi, kosztownymi, trudnymi w obsłudze maszynami, którym przede wszy­stkim brakowało tzw. interaktywności, tj. sprzężenia wprowadzania poleceń z natychmiastowym (niemal) ich wykonaniem oraz ukazywaniem wyniku na ekra­nie monitora.