Usuwanie tekstu w dokumencie

Usuwanie tekstu w edytorze może się odbywać na kilka sposobów. Do kasowania pojedynczych znaków służy klawisz <Backspace> lub <Delete>. Pierwszy usuwa znak znajdujący się na lewo od kursora, drugi znak znajdujący się po prawej stronie kursora. Do usuwania dużych bloków tekstu stosujemy jeden z dwóch podanych niżej sposobów:
zaznaczamy blok i klikamy przycisk Wytnij lub wybieramy skrót <Ctrł+X>; zaznaczamy blok i usuwamy go klawiszem <Delete>. Podczas pracy w edytorze Word każde polecenie można cofnąć za pomocą klawiszy <Ctrl+Z>. Inny sposób na anulowanie polecenia polega na wybraniu przycisku Cofnij ‘ na pasku Szybkiego dostępu. Pierwszy z wymienionych sposobów (wycinanie) polega na przeniesieniu bloku do schowka. Za pomocą polecenia Wklej usunięty blok możemy wstawić w poprzednie lub inne miejsce w dokumencie. W drugim przypadku (usuwanie), zaznaczony blok zostaje usunięty z dokumentu bez możliwości wklejenia go.