Krawędzie i desenie komórek arkusza

Linie siatki oddzielające od siebie poszczególne komórki, które są widoczne na ekranie (przy standardowych ustawieniach programu) w czasie pracy z arkuszem Excel, faktycznie nie istnieją – nie będą więc widoczne na wydruku arkusza. Możemy włączyć lub wyłączyć opcję wyświetlania linii siatki na ekranie. W tym celu wybieramy przycisk Office i Opcje programu Excel. Następnie w menu bocznym Zaawansowane znajdujemy pole o nazwie Opcje wyświetlania dla tego arkusza. Usuwamy zaznaczenie w polu Pokaż linie siatki. Tworząc tabelę w arkuszu, w każdym przypadku musimy własnoręcznie dokonać operacji obramowania krawędziami wybranych komórek. Tak wyróżnimy z dużego obszaru arkusza jego najważniejsze fragmenty. Efekt estetyczny będzie na pewno satysfakcjonujący. Tworzenie obramowań pojedynczych komórek i ich zakresów umożliwia karta Obramowanie w oknie Formatowanie komórek. W tym samym oknie na karcie Wypełnianie możemy wypełnić komórki odpowiednim kolorem, gradientem kolorystycznym, jednolitym lub wzorzystym tłem.